Umów konsultację z ekspertem
Doradca Podatkowy Łukasz Markowski | DPLM
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

Czy przeniesienie autorskich praw majątkowych generuje przychód z zysków kapitałowych?

Wraz z wprowadzeniem od 1 stycznia 2018 roku przez polskiego ustawodawcę odrębnego źródła przychodów w formie zysków kapitałowych w podatku dochodowym od osób prawnych, pojawiły się wątpliwości podatników, w kwestii tego, co tak naprawdę należy rozumieć pod pojęciem tzw. zysków kapitałowych.

Pomimo, iż wprowadzony art. 7b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) ujmuje szeroką definicję i zamknięty katalog przysporzeń uznawanych za tzw. zyski kapitałowe, nie jest on na tyle precyzyjnie sformułowany, by podatnicy stosowali go bez jakichkolwiek wątpliwości.

Problem prawidłowej identyfikacji źródła przychodów pojawia się chociażby w przypadku odpłatnego przeniesienia na inny podmiot autorskich praw majątkowych.

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy CIT – za przychody z zysków kapitałowych uważa się również przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy CIT.

Problematyczne odesłanie kieruje nas m. in. do nabytych od innego podmiotu:

  1. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe;
  2. licencje;
  3. praw własności przemysłowej.

Należy zatem wskazać, iż problem kwalifikacji właściwego źródła przychodów z tytułu autorskich praw majątkowych (lub innych praw wymienionych w odesłaniu) sprowadza się do określenia historycznego nabycia tychże praw przez podmiot uzyskujący z nich przysporzenie, tj. określenia czy:

  1. prawo zostało wytworzone we własnym zakresie (nabycie pierwotne);
  2. prawo zostało nabyte od innego podmiotu.

Stanowisko takie potwierdził m. in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 listopada 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.493.2018.1.AW):

„Przeniesienie na inny podmiot autorskich praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie (nabycie pierwotne) nie generuje przychodu z zysków kapitałowych, ponieważ nie są one objęte przepisem art. 16b ust. 1 ustawy CIT, do którego odsyła art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy CIT – nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych”.

 

Autorzy:

Łukasz Markowski – Doradca podatkowy (nr wpisu 12426)

Magdalena Guściora – Konsultant podatkowy

Powiązane artykuły
Korekta cen transferowych
Łukasz Markowski

Korekty cen transferowych

Na czym polega korekta cen transferowych? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa CIT),

Analiza porównawcza cen transferowych
Łukasz Markowski

Analiza porównawcza cen transferowych

Analiza porównawcza cen transferowych jest jednym z kluczowych elementów dokumentacji podatkowej zdefiniowanych przez polskie prawo. Regulacje dotyczące poprawnego sposobu jej sporządzania pojawiły się w przepisach

Dokumentacja cen transferowych
Łukasz Markowski

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest rodzajem dokumentacji sporządzanej przez podatników: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ma ona na