Umów konsultację z ekspertem
Doradca Podatkowy Łukasz Markowski | DPLM
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest rodzajem dokumentacji sporządzanej przez podatników: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ma ona na celu zapewnić poprawność ich rozliczeń. Ustawodawca uzależnił zakres obowiązków dokumentacyjnych od indywidualnego charakteru podatnika oraz skali realizowanych przez niego transakcji z podmiotami powiązanymi. W konsekwencji – obowiązek sporządzenia dokumentacji nie będzie dotyczył wszystkich podatników CIT oraz PIT. Kto musi sporządzać dokumentację począwszy od 2019 r., w jakich sytuacjach przygotowanie odpowiednich dokumentów jest konieczne i co dokładnie mówią na ten temat obowiązujące przepisy?

Spis treści
Czym jest ten typ dokumentu i kiedy należy go sporządzić?
Co decyduje o jednorodności transakcji?
Wysokość progów w transakcjach
Zmiany przepisów po 1 stycznia 2019

Czym jest dokumentacja podatkowa cen transferowych i kiedy należy ją sporządzić?

Zgodnie z przepisami zawartymi w:ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa CIT);
a) Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa PIT), dokumentacja podatkowa cen transferowych powinna zostać sporządzana przez podatnika dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość (po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług) przekracza w danym roku podatkowym określony próg. Aby więc w pełni zrozumieć, kiedy należy sporządzić tego rodzaju dokumenty, musimy przyjrzeć się dwóm kwestiom – czym właściwie jest transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym i jakie progi będą obowiązywać podatnika w przypadku transakcji:finansowych;towarowych;usługowych oraz
b) innych.

Co decyduje o jednorodności transakcji?

Aby transakcja kontrolowana mogła zostać uznana za jednorodną, musi ona spełniać kilka określonych warunków.. Pierwszym z nich jest zastosowanie do weryfikacji jej rynkowości określonej metody, w tym m. in.:

  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN);
  • metoda ceny odprzedaży;
  • metoda koszt plus;
  • metoda podziału zysku;
  • metoda marży transakcyjnej netto.

W sytuacji, w której zastosowanie ww. metod nie jest odpowiednie, ustawodawca dopuszcza możliwość wyboru metody najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach (nie wymienionej wprost w przepisach podatkowych).

Kolejnymi czynnikami pozwalającym na uznanie transakcji za jednorodną są jej jednolitość w ujęciu ekonomicznym oraz jednolitość kryteriów porównywalności, takich jak cechy dóbr i usług, których dotyczy transakcja, a także jej warunki, przebieg oraz wykorzystywane przez podatników strategie gospodarcze. Pod uwagę należy wziąć także wszelkie inne istotne cechy transakcji.

Należy pamiętać, że mianem transakcji o charakterze jednorodnym określa się także transakcje przeprowadzone z kilkoma podmiotami powiązanymi. Nawet w sytuacji, gdy transakcje te są dokumentowane odrębnymi fakturami i opłacone poprzez odrębne płatności, powinny one zostać uznane za jedną transakcję o charakterze jednorodnym, co oznacza, że wartości z ich sprzedaży powinny najpierw zostać zsumowane, a następnie porównane z obowiązującym w danym roku progiem.

Kancelaria doradztwa podatkowego

Wysokość progów w transakcjach kontrolowanych

Kiedy ustalimy już, czy dane transakcje są transakcjami kontrolowanymi o charakterze jednorodnym, należy przyjrzeć się obowiązującym progom. Ich wysokość jest uzależniona od rodzaju transakcji. Ustawodawca definiuje progi dokumentacyjne do każdej transakcji kontrolowanej w sposób następujący:

  • transakcja towarowa – 10.000.000 PLN;
  • transakcja finansowa – 10.000.000 PLN;
  • transakcja usługowa – 2.000.000 PLN;
  • każda inna transakcja – 2.000.000 PLN.

Co objęły zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji cen transferowych po 1 stycznia 2019 roku?

Osoby poszukujące informacji dotyczących dokumentacji cen transferowych w Internecie mogą natrafić na wiele sprzecznych ze sobą informacji. Wynika to z faktu, że z dniem 1 stycznia 2019 roku do Ustawy PIT oraz do Ustawy CIT wprowadzono znaczące zmiany, a niektóre z wyświetlających się wciąż w wynikach wyszukiwania stron internetowych zawierają wciąż artykuły opublikowane jeszcze przed ich wprowadzeniem. Co zatem zmieniło się na początku 2019 roku i na co należy dziś zwrócić uwagę?

Wysokość przychodu

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2018 roku kluczowym czynnikiem, który decydował o obowiązku sporządzenia omawianych przez nas dokumentów, była wysokość przychodów. Progiem, od którego sporządzenie dokumentów było obowiązkowe, było ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przekroczenie przychodów (lub kosztów) w wysokości 2 mln euro w roku poprzedzającym rok podatkowy. Obecnie warunek ten został uchylony, a jedynym warunkiem wartościowym jest przekroczenie określonego powyżej progu dla konkretnego typu kontrolowanej transakcji jednorodnej, a nie całkowita wysokość przychodów.

Odpowiednie dokumenty sporządzić musieli również podatnicy zawierający umowy spółki osobowej lub wspólnego przedsięwzięcia, w których wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekraczała 50.000 EUR. Dodatkowo obowiązywał przepis nakazujący sporządzenie dokumentacji podatkowej także za rok następujący po roku podatkowym, za który podatnik miał obowiązek sporządzić dokumentację, bez względu na wysokość osiągniętych w tym roku przychodów czy poniesionych kosztów.

Jeżeli nie masz pewności, czy akurat w Twoim przypadku konieczne będzie sporządzenie konkretnych dokumentów potwierdzających stosowanie rozliczeń na warunkach rynkowych z podmiotami powiązanymi, najprostszym rozwiązaniem będzie zwrócenie się do specjalisty. Biuro doradcy podatkowego Łukasza Markowskiego DPLM oferuje swoim klientom kompleksową obsługę związaną z rozwiązywaniem problemów i wątpliwości podatkowych. Nie trać czasu na zawiłości prawne – zajmij się swoim biznesem, a doradca podatkowy zajmie się Twoimi podatkami, dzięki czemu zyskasz pewność, że wszystko jest w jak najlepszym porządku.

Powiązane artykuły
Korekta cen transferowych
Łukasz Markowski

Korekty cen transferowych

Na czym polega korekta cen transferowych? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa CIT),

Analiza porównawcza cen transferowych
Łukasz Markowski

Analiza porównawcza cen transferowych

Analiza porównawcza cen transferowych jest jednym z kluczowych elementów dokumentacji podatkowej zdefiniowanych przez polskie prawo. Regulacje dotyczące poprawnego sposobu jej sporządzania pojawiły się w przepisach