Umów konsultację z ekspertem
Doradca Podatkowy Łukasz Markowski | DPLM
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

Obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w usługach budowlanych

W dniu 9 listopada 2018 r. została wystosowana interpelacja poselska skierowana do Ministra Finansów, która dotyczyła kwestii tego czy resort finansów planuje wprowadzenie takich zmian w mechanizmie podzielonej płatności, które uchroniłyby przedsiębiorców z branży budowlanej przed utratą płynności finansowej w sytuacji, gdy stosowanie tego mechanizmu stanie się dla nich obligatoryjne.

W odpowiedzi Ministerstwo Finansów poinformowało, że planuje wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, jako obligatoryjnej formy rozliczeń w branżach stosujących obecnie odwrotne obciążenie m.in. w budownictwie.

Natomiast w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania podzielonej płatności na płynność przedsiębiorstw przyjęto takie rozwiązania jak:

  • oparcie mechanizmu o system bankowy, co przekłada się bezpośrednio na możliwość wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku VAT przez podatników na bieżąco, bez konieczności uzyskania jakiejkolwiek zgody urzędu w ustawowo wskazanych celach;
  • wnioskowanie o przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej celem swobodnego dysponowania nimi;
  • wprowadzenie nowego rodzaju zwrotu różnicy podatku, czyli zwrotu na rachunek VAT. Zwrot ten nie wymaga spełnienia przez podatnika żadnych warunków i co najważniejsze jest dokonywany w nieprzekraczalnym terminie 25 dni.

Ponadto najważniejszymi zmianami, z punktu widzenia płynności finansowej podatników będzie:

  • dopuszczenie możliwości regulowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT innych należności budżetowych;
  • objecie mechanizmem podzielonej płatności rachunków powierniczych;
  • rozszerzenie stosowania mechanizmu na płatności dokonywane w innych walutach niż waluta polska.

Podsumowując, naszym zdaniem najbardziej istotną informacją płynącą ze stanowiska Ministra Finansów jest planowane dopuszczenie możliwości regulowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT innych należności budżetowych. Ponadto objecie tym mechanizmem rachunków powierniczych, a także planowane rozszerzenie stosowania mechanizmu na płatności dokonywane w innych walutach niż waluta polska – należy uznać za właściwy kierunek.

 

Autorzy:

Łukasz Markowski – Doradca podatkowy (nr wpisu 12426)

Magdalena Guściora – Konsultant podatkowy

Powiązane artykuły
Korekta cen transferowych
Łukasz Markowski

Korekty cen transferowych

Na czym polega korekta cen transferowych? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa CIT),

Analiza porównawcza cen transferowych
Łukasz Markowski

Analiza porównawcza cen transferowych

Analiza porównawcza cen transferowych jest jednym z kluczowych elementów dokumentacji podatkowej zdefiniowanych przez polskie prawo. Regulacje dotyczące poprawnego sposobu jej sporządzania pojawiły się w przepisach

Dokumentacja cen transferowych
Łukasz Markowski

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest rodzajem dokumentacji sporządzanej przez podatników: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ma ona na