Umów konsultację z ekspertem
Doradca Podatkowy Łukasz Markowski | DPLM
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

„Wykładnia legalna PLUS” – jako nowy sposób uszczelniania systemu podatkowego

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat, w którym przedstawiło dość kontrowersyjne założenia do projektu zmian Ordynacji podatkowej, roboczo określanego tytułem „Wykładnia legalna PLUS”. Pomimo, iż w ostatnich latach Krajowa Administracja Skarbowa zyskała pakiet dodatkowych narzędzi i usprawnień, mających w swym celu służyć w walce z nieuczciwymi podatnikami – jak się okazuje na ten moment jest on niewystarczający. Według naszych źródeł Ministerstwo Finansów, wprowadzając pakiet „Wykładnia legalna PLUS”, zapewni:

  • naczelnikom urzędów skarbowych – stosowanie w wydawanych decyzjach wykładni legalnej, dotyczącej stosowanych przepisów prawa materialnego (wiążącej w przypadku wniesienia przez podatnika odwołania do organu wyższej instancji, co do zasady związanego przedmiotową wykładnią);
  • dyrektorom izb administracji skarbowej:
    • możliwość weryfikowania działalności naczelników urzędów skarbowych wyłącznie pod kątem przestrzegania przez nich przepisów proceduralnych;
    • w nadzwyczajnych okolicznościach – możliwość uchylenia prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego, który nie uwzględnił wiążącej wykładni naczelnika urzędu skarbowego (proponuje się, by ten nadzwyczajny środek był stosowany w przypadku zagłosowania „ZA” jego uruchomieniem większości dyrektorów – mając na uwadze obecny ustrój Krajowej Administracji Skarbowej, wystarczające będzie poparcie 9 Dyrektorów).

Wyżej opisane pomysły spotykają się z negatywnymi opiniami ze strony środowisk prawniczych, jednakże przedstawiciele Ministerstwa Finansów sugerują, że w inny sposób ciężko będzie zrealizować stawiane przed rządem cele fiskalne, zważywszy na przychylne podatnikom orzecznictwo sądów administracyjnych.

 

To nie jest ASZ dziennik, pomimo to wszystkie cytaty i wydarzenia zostały zmyślone.

Powiązane artykuły
Korekta cen transferowych
Łukasz Markowski

Korekty cen transferowych

Na czym polega korekta cen transferowych? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa CIT),

Analiza porównawcza cen transferowych
Łukasz Markowski

Analiza porównawcza cen transferowych

Analiza porównawcza cen transferowych jest jednym z kluczowych elementów dokumentacji podatkowej zdefiniowanych przez polskie prawo. Regulacje dotyczące poprawnego sposobu jej sporządzania pojawiły się w przepisach

Dokumentacja cen transferowych
Łukasz Markowski

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest rodzajem dokumentacji sporządzanej przez podatników: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ma ona na