Umów konsultację z ekspertem
Doradca Podatkowy Łukasz Markowski | DPLM
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

Zmiany w VAT – część II

Czasowe utrzymanie stawek 23% i 8%

W roku 2019 utrzymane zostały dotychczasowe stawki 23% i 8% oraz stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych (7%) i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych (4%). Ich obniżenie do poziomu sprzed 2011 r. nastąpi w momencie osiągnięcia określonego poziomu wskaźników, wymienionych w ustawie, o czym podatnicy dowiedzą się na skutek wydania stosownego obwieszczenia.

Zmiany w systemie odwróconego obciążenia i instytucji solidarnej odpowiedzialności

Ministerstwo prowadzi pracę nad zaprojektowaniem oraz przyjęciem tzw. Nomenklatury scalonej CN przewidzianej dla:

  • towarów objętych odwróconym obciążeniem VAT (załącznik nr 11 do ustawy VAT);
  • towarów, których dostawa jest objęta instytucją solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy (załącznik nr 13 do ustawy VAT).

Ministerstwo poinformowało, że przewiduje się również stosowanie odniesień generalnie do całych grup towarowych, gdyż wierne przełożenie symboli PKWiU na grupowania CN, byłoby trudne do stosowania w praktyce. Powyższe doprowadzi zapewne również do zmiany w krajowym mechanizmie odwróconego obciążenia oraz instytucji odpowiedzialności solidarnej.

Podkreślenia wymaga fakt, że aktualny system identyfikowania towarów i usług – w szczególności na potrzeby określania zakresu stawek obniżonych – opiera się przede wszystkim na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008).

Obecny system stawek obniżonych jest rozbudowany i skomplikowany, a zatem nieefektywny, co powoduje znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, a szczególnie problematyczne wydają się:

  • nadmiernie rozbudowana struktura wykazu towarów i usług objętych stawkami obniżonymi;
  • nieczytelny sposób konstrukcji przepisów – liczne wyłączenia z grupowań PKWiU;
  • brak wiążącej mocy opinii klasyfikacyjnych wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny, co oznacza, że podatnik jest zobowiązany do prawidłowego przyporządkowania towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU i może wystąpić o wyjaśnienia Głównego Urzędu Statystycznego (niezapewniające prawnej ochrony).

Zauważyć należy, iż na PKWiU opierają się również m.in.:

  • krajowy system odwróconego obciążenia (reverse charge);
  • system zryczałtowany opodatkowania VAT dla rolników;
  • inne przepisy konstruujące przedmiot opodatkowania VAT (np. niektóre przepisy dotyczące stosowania stawki 0%)

Zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników

Ministerstwo wskazało, że w tym obszarze nastąpi rozszerzenie systemu ryczałtowego przez zwiększenie katalogu produktów rolnych oraz uproszczenie regulacji przez objęcie definicją produktów rolnych wszystkich towarów pochodzących z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towarów wytworzonych z nich przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Należy podkreślić, iż obecnie produkty rolne, których dotyczy system ryczałtowy, obejmują wyłącznie wybrane towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy VAT oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej, przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

 

Autorzy:

Łukasz Markowski – Doradca podatkowy (nr wpisu 12426)

Magdalena Guściora – Konsultant podatkowy

Powiązane artykuły
Korekta cen transferowych
Łukasz Markowski

Korekty cen transferowych

Na czym polega korekta cen transferowych? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa CIT),

Analiza porównawcza cen transferowych
Łukasz Markowski

Analiza porównawcza cen transferowych

Analiza porównawcza cen transferowych jest jednym z kluczowych elementów dokumentacji podatkowej zdefiniowanych przez polskie prawo. Regulacje dotyczące poprawnego sposobu jej sporządzania pojawiły się w przepisach

Dokumentacja cen transferowych
Łukasz Markowski

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest rodzajem dokumentacji sporządzanej przez podatników: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ma ona na